PARAFON Hygiene Baffle

PARAFON Hygiene Baffle

PARAFON Hygiene Baffel er en vertikalt frithængende lydabsorbent af ubrændbar stenuld indesluttet i en 0,1 mm hvid, UV-stabiliseret polyetenfolie. Baflen er udviklet til lokaler med meget høje krav til god hygiejne og rengøring og tåler spuling med lavtryksrensning. Takket være den fleksible, individuelle montering kan baflen bruges i en lang række miljøer, hvor det ikke er muligt at montere et plant loft. Produktet må ikke udsættes for salt- eller olieholdig luft eller kraftigt UV-lys.